Urukundo
Trending

Uburyo wahindura imico n’imyitwarire mibi by’uwo ukunda

Niba umukunda, ariko ukabona hari imyitwarire cyangwa imico afite itakunogeye, ushobora kumuhindura, bitabaye ngombwa ko umwirukana mubuzima bwawe. Hano tugiye kubabwira uburyo wakifashisha ngo uhindure umukunzi wawe.

Abantu kenshi bavugako bidashoboka ko wahindura imyitwarire y’umuntu, ko utagomba no kubigerageza. Ko ugomba kwemera imyitwarire ye n’imico ye kuburyo budahinduka. Birazwineza ko koko utahatira umuntu guhindura imico ye kubw’imbaraga zawe, ariko hari uburyo wamufasha kumvako agomba guhindura imyitwarire ye.

Turababwira uburyo 5 bworoheje bwagufasha guhindura imyitwarire y’uwo ukunda, maze mukagendera munzira imwe bitabaye ngombwa kumwirukana mubuzima bwawe burundu. Bituma urukundo rwanyu rukomera cyane.

Intambwe 1: Umva ikimutera kumva adashaka guhinduka

Kuba umo mukundana yaba afite imyitwarire ubona idakwiye kandi ukabona idahinduka, haba hari ikintu kibyihishe inyuma gituma adahitamo guhinduka. Dufate nk’urugero: Niba umukobwa mukundana ubona akubeshya, akabikora uyu munsi, ukamubwira, akongera akabikora undi munsi, akabikora inshuro nyinshi. Ikibazo aho si uko Atari mukuru, kumubwira ngo “jya witwara nk’umuntu ukuze” ntacyo bizahindura kumyitwarire ye. Ahubwo bizatuma akuzinukwa burundu.

Dufate urundi rugero: Niba umusore mukundana anyway inzoga cyane agasinda, akaba arara mutubyiniro agataha ijoro cg bwakeye. Kumubwira ngo ajye yifata nk’umugabo cibyo byatuma ahinduka. Ahubwo bizabatandukanya.

Ahubwo wamubaza impamvu ajya mukabyiniro. “ujya mukabyiniro kwishimisha?” “uba wananiwe ugiye kuruhuka?” “Kugira urebeko waba uri ahantu hatuje?”. Uko uzagenda wumva impamvu abikora, muzafatanya kubona umuti w’uko ibyo ekeneye yabibona ahandi. Bigatuma imyitwarire ye yayihindura.

Muhe umwanyo wo kumwumva, no kumva impamvu ahitamo kudahinduka

Intambwe 2: Musubiriremo, noneho umuhe inama

Inama burigihe ntizikora muguhindura imyitwarire y’umuntu, kubera impamvu nyinshi. Kenshi harubwo byumvikana nkaho uri kumucira urubanza, cg kuba umufata nk’umunyamakosa bigatuma ahubwo arushaho kurakara, nuko ntiyongere kugutega amatwi.

Arko, igihe umaze gufata umwanya ukamutega amatwi, ukumva impamvu yitwara muri ubwo buryo, n’impamvu ataba ashaka guhinduka, ushobora kumuha uburyo wowe utekereza bwamufasha. Muri ubu buryo biragoranye cyane ko umuntu yakanga kukumva, mugihe nawe yamaze kukubwira ibibazo bye bimutera kudahinduka.

Kugira ibyo umubwira bigire imbaraga cyane, musubiriremo ikibazo nkuko yakikubwiye. Kumusubiriramo, bizatuma yumva ko wamwumvise kandi wamuhaye agaciro cyane, ko utari kumucira urubanza, umuhindura kungufu. Musubiriremo incuro nk’ebyiri, kugira yumve neza ko impamvuz e wazumvishe.

Intambwe 3: Itware nk’uko ushaka kubona yitwara

Inama burya ngo zumvikana, iyo uwo ubwira abonako nawe ibyo umubwira aribyo ukora. Niyo mpamvu uba ugomba kubaka uburyo bw’imyitwarire ushaka ko uwo ukunda yagira. Bizagusaba kubikora muri ubu buryo:

  1. Ni ukumwereka, si ukumubwira. Mwereke mumigenzereze uko yakora ibintu mubundi buryo
  2. Kumwemerera Atari ukumuhakanya. Bikamuha ubutumwa bumubwira, “dore ibyo wagakwiye guhita utangira gukora,” aho kuba “kubera iki utahagarika gukora gutyo koko?”
  3. Biri muntekerezo zacu. Twese tugerageza gukora nk’ibyo tubonana abanda, biroroshye ko nubwo umuntu atavuga, umuntu yareba uburyo yitwara nawe agahitamo kwitwara nkawe. Niba rero uwo mukundana nawe akubonana ingeso mbi, ntazumva inama zawe.

Urugero rworoshye: Niba uwo mukundana adakunda kubyina, wowe shyiramo indirimbo, utangira ubyine. Azabona bishimishije, numufata akaboko azemera aze umwigishe kubyina.

Intambwe ya 4: Shyiraho imbibi

Kwemera imyitwarire y’uwo mukundana si ikintu gikomeye cyane cyemeza ko umwitayeho. Niba imyitwarire ye imubangamiye kandi nawe ikubangamiye, ni igihe cyo kuba washyiraho imbibe. Gushyiraho umuronko ngenderwaho, bivuze kutemera imyitwarire imwe ni mwe mu mibanire yanyu. Ubwo rero, urukundo rwanyu rugira umuronko ngenderwaho rutagomba kurenga.

Impamvu bashyiraho umuronko ngenderwaho, ni ukugira ibintu bive murujijo, yaba muri wowe no kuwo mukundana, ibigomba kwemerwa n’ibitagomba kwemerwa. Niba umugabo wawe atwara imodoka yiruka cyane, ushobora kumubwira: “Ntukomeze gutwara wihuse.” Bimusubiriremo. Ese kumubuza gutwara yiruka bivuze iki? Ese ntiyatwara yiruka ari mumuhanda utarimo imodoka nyinshi?

Musobanurire neza umubwire ahantu atagomba kujya atwara yiruka cyane. Icy gihe, uba uri kugenda ushyiraho umuronko ngenderwaho murukundo rwanyu.

Intambwe ya 5: Nawe jya wemera guhinduka

Ntakintu gituma umuntu yumva yahinduka nko kubona nawe wemera kuba wahinduka. Niba nawe uziko ufite imyitwarire uwo mukundana atishimira, shyiramo imbaraga uhinduke. Imabaraga abona ushyira muguhinduka kugira umushimishe, nizo mbaraga nawe azashyira mukugira ahindure imyitwarire ye agushimishe.

Ugomba kwibuka ko, murukundo rwanyu muri babiri kandi mungana. Ntuzigere na rimwe usaba uwo mukundana ikintu, nawe uziko utamuha. Wimusaba guhinduka ngo akunezeze kandi nawe udashaka guhinduka ngo umunezeze. Wimusaba kukumva kandi nawe utamwumva.

Nibyo koko ko utashobora guhindura undi muntu, niwe ubwe ushobora guhindura imyitwarire ye. Ariko ibyo ntibivezeko ntacy wabikoraho.

Kurikiza ubwo buryo 5 twavuze, niba ushaka kubona uwo ukunda ahindura imyitwarire ye, nuko mugire urukundo rukomeye cyane rwuzuyemo ibyishimo.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Muri gukoresha Adblock

Iyi website ishobora gukomeza gukora, kubera ko ishobora kwamamaza. Niba mukunda amakuru tubagezaho, mwadufasha mugaha uburenganzira iyi website, mufunga Adblock. Murakoze.