Urukundo

Uburyo 5 bwiza bwo kwerekana umukunzi wawe

Hari inshuti nyinshi zitandukanye aho usanga hari izifuzako umubano wanyu watera imbere ugasanga hari nizindi ziba zishaka kuba zagutanya nabo ukunda.

Kumenya uburyo bwiza bwo kwerekana umukunzi wawe umwereka inshuti zawe bizongera imibaire myiza n’umukuunzi wawe. Hano tugiye kureba uburyo bwiza butanu wakerekanao umukunzi wawe umwereka inshutti zawe:

  • Mumenyeshe mbere yo kumwerekana

Ikintu cyambere ugomba gukora ni ukumenyesha umukunzi wawe ko ushakako yahura n’inshuti zawe. Abakobwa bamwe ntibakunda gufatirwa aho ubaboneye batiteguye maze ubabwireko ugiye kumwereka inshuti zawe.  Biba byiza rero iyo umumenyesheje mbere maze ukamuha umwanya wo kwitegura guhur n’inshuti zawe.

  • Mubwire amakuru kunshuti zawe

Nibyizako umukunzi wawe amenya makuru kunshuti zawe maze akamenya uko inshuti zawe zitwara. Ibi bizamufasha kumenya imico n’imyifatire y’inshuti zawe maze nawe bizamufashe kumenya uko abitwaraho. Kumenya inshuti zawe uko ziteye kandi bizamufasha kumenya uburyo yaza yambaye kandi biba byiza umufashije guhitamo imyambaro yakwambara kuri uwo munsi.

  • Menya iby’ingenzi byo kumuvugaho

Mugihe urimo werekana umukunzi wawe, si byiza ko wavuga buti kimwe kuriwe ahubwo hitamo iby’ingezi kuri we wabwira inshuti zawe muncamake. Terageza kuba bwira muri make amakuru yabafasha gutuma baba inshuti nkuko nawe muri inshuti.

  • Koresha ikiganiro nawe ari bwibonemo

Muri buri kiganiro ugirana n’inshuti zawe mugihe waje kubereka umukunzi wawe, gerageza kandi umenye neza ko umukunzi wawe acyisangamo neza kandi kijyanye nawe. Reka umukunzi wawe agire uruhari munkuru n’ibiganiro uzagirana n’inshuti zawe.

  • Wisiga umukunzi wawe wenyine

Niba watwaye umukunzi wawe guhura n’inshuti zawe, ntukamwirenagize mugume iruhande mbese abe ari iruhande rwawe igihe cyose. Ugomba kumugima iruhande kuko niwowe wenyine aba azi mubantu bose baba bahari. Ibi bizamutera kunyurwa n’ibiganiro mugirana kandi arusheho kwishimira inshuti zawe.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Muri gukoresha Adblock

Iyi website ishobora gukomeza gukora, kubera ko ishobora kwamamaza. Niba mukunda amakuru tubagezaho, mwadufasha mugaha uburenganzira iyi website, mufunga Adblock. Murakoze.