Ikoranabuhanga

Imibumbe 5 iteye nk’isi, aho ikiremwamuntu kizatura mu myaka irimbere

Murakazeneza kuri menyabyinshi.com! Murakaze neza ku isi yacu, umubumbe w’ubumenyi bwimbitse. Umunsi mwe, isi izashyanyagurika yose yose. Muzajyahe? Muzahaba mute?

Abahanga bahora biga kubijyanye n’imihindagurikire y’umubumbe dutuyeho ubutaruhuka. Abahanga bavumbuye imibumbe mu kirere, iteye nk’isi, aho ikiremwamuntu gishobora kwimukira, igihe isi izaba igeze aharimbuka.

Ntugire ubwoba! Kuko nk’abantu ku isi, twavumbuye indi mibumbe imeze nk’isi, aho twahita twimukira, aho dushobora gutura kandi bigashoboka ko twahaba.

Isi

Ku Mwanya wa 5: GLIESE – 667CC

Uyu mubumbe ni ababyara na Mars, kandi ushobora kubona amazuba yose. Akaba ari umubumbe uri kuntera y’urumuri ingana n’imyaka 23.6 uvuye ku isi. Ukaba mubunini ari incuro 3.8 ugereranije n’isi. Ubutaka bwaho ni urutare, kandi ukaba usa n’isi kukigero cya 85%. Uri ahantu hashobora guturwa n’ibinyabuzima, aho ubushyuye buri kurugero rwo degree – 18.8 kandi uyu mubumbe wakira urumuri rungana na 90% ugereranije n’urumuri isi yakira. Uruhande rumwe, ruru mumwijima w’ibihe byose, naho ikindi give kikaba cyerekeye izuba rihora ricanaho ibihe byose. Biirashoboka cyane ko kuri uno mubumbe hari ahantu hafite ubushyuhe bwiza kubinyabuzima.

Gliese 667c

Ku Mwanya wa 4: KEPLER – 62E

Mubunini wikubye isi incuro 1.6, hakaba hari ubutaka kandi hari amahirwe menshi ko hari amazi. Birashoboka ko hari igice kigizwe n’inyanja ngari. Umwaka umwe waho, ungana n’iminsi 122 kandi ukaba uri kuntera y’urumuri ingana n’imyaka 1200 uvuye ku isi. Nkuko twabibonye, imibumbe yose kuri iyi liste ni minini kurusha isi. Niyo mpamvu bayita Super-Earth, bivuzeko ari imibumbe minini kurusha uyu mubumbe dutuye. Hari ikirere kirimo ibicu, amazi, umuyaga ndetse n’ibindi. Gusa ikibazo ni ugukorwa kw’imyuka ihumanya kuri uno mubumbe, aribyo bishobora kugabanya amahirwe yo kuba waturwaho n’ibinyabuzima.

Kepler 62e

Ku Mwanya wa 3: GLIESE – 581G

Gliese – 581G uzwi kandi nka Zarmina. Ukaba uri k’untera y’imyaka 20 y’urumuri uvuye ku isi. Yavumbuwe n’’umu Astronomer STEPHEN VOGT mu mwaka wa 2010. Umwaka umwe waho ni iminsi 67. Gusa ikibazo uyu mubumbe ntiwizengurutsaho ubwawo. Kuba uruhande rumwe rushyushye cyane, birashoboka ko bituma amazi atembere kuzindi mpande, ibi bigatuma uyu mubumbe ushobora kwakira ibinyabuzima. Hakaba ahantu hashhobora kuba hari amazi kandi byibura hakaba hari n’inyanja imwe. Umubumbe GLIESE – 581G wikubye isi incuro 1.5 mubunini. Hakaba ubushyuhe buri hagati ya degree – 37 nna degree -12 kubera imbaraga nke wakira zivuye kuzuba ryawo rito. Ibi nibyo bituma ibinyabuzima bishobora kuba kuri uno mubumbe kukigero cya 100%.

Gliese 581g

Ku Mwanya wa 2: KEPLER – 22B

Kepler – 22B ni umubumbe utizengurutsa kuzuba rimwe n’iryisi kandi ukaba uri mugice cyaturwaho n’ibinyabuzima. Ukaba uri k’untera y’imyaka 600 y’urumuri uvuye ku isi. Ukaba waravumbuwe kukuboza mu mwaka wa 2011. Kepler – 22B mubunini ni incuro 2 ugereranije n’isi kandi ukaba ufite umwaka ungana n’iminsi 290. Hakaba ubushyuhe bwa degree – 11 mugihe hameze nabi cyane, na degree 22 mugihe umunsi wabaye mwiza cyane. Biragaragara neza ko ibinyabuzima n’abantu baba kuri uno mubumbe, gusa ibigaragarayo ntibisa neza nibyo ku isi. Uyu mubumbe ahanini ugizwe n’amazi ndetse n’imyuka. Kandi ikibi cyaho nuko amazi yahoo yandujwe n’imyuka yivanga n’ikirere. Arinabyo bituma ubushyuhe buguma kukigero gikwiye. Iyaba byashobokaga ko tuzamura amazi ari ku isi asukuye tukayagezayo, yari umubumbe mwiza cyane kubinyabuzima kandi byaturaho byisanzuye.

Kepler 22B

Ku Mwanya wa 1: Mars

Nibyo  koko mwari mubizi. Mukuri nuko twe abantu, ikiremwamuntu gituye ku isi, dufite ubushobozi buke ndetse n’ikoranabuhanga riri hasi cyane kugira tube twashaka gutura kumubumbe uri kure cyane yacu. Ningombwa cyane kureba abo mwegeranye. Ubwo rero, Mars niho twatura mugihe kizaza. Ni koko ko uyu mubumbe utukura waturwaho n’ibinyabuzima, hamwe n’amazi yahoo make, ndetse n’urumuri rw’izuba ruhagije. Hamwe n’umunsi waho urengaho iminota 40 ugereranije n’umunsi wo ku isi. Ingufu rukuruzi za Mars ni nke kuri 38% ugereranije n’ingufu rukuruzi z’isi. Gusa biracyari mukigero gikwiye kuburyo twahaba. Haracyari amahirwe yo kwimukira kuri Mars, kubera ikirere cyaho kirinda imirasire ihumanya kuba yagera kubutaka bwa Mars. Kompanyi nka SPACEX barimo barahugura amatsinda yabazajya mukirere gukoroneza Mars, hamwe nitsinda ryambere rizagenda mu mwaka wa 2031. Dushobora rero kwisanga twagiye gutura kuri Mars muminsi mike iri imbere.

Mars

Igitekerezo cyawe ni ingirakamaro cyane, ni inyunganizi ikomeye kuri twe!

Ntiwibagirwe kureba izindi nkuru tuba twabandikiye!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Muri gukoresha Adblock

Iyi website ishobora gukomeza gukora, kubera ko ishobora kwamamaza. Niba mukunda amakuru tubagezaho, mwadufasha mugaha uburenganzira iyi website, mufunga Adblock. Murakoze.