Ubuzima

Ibibazo 10 buri bantu bakundana bakwiye kwirinda mu rukundo rwabo

Nubwo ari ibisanzwe ko mu Rukundo abantu bagira ibibazo bahura nabyo, byinshi muribyo biba byoroshye ko byakemurwa mumahoro masa, mugihe umwe mubakundana yemeye kubiganiraho byimbitse n’uwo bakundana kandi akaba yiteguye gufata iyambere mugukemura ayo makimbirane. Rimwe na rimwe, hari ibibazo biba bikomeye cyane kandi bikaba byafata igihe kitari gito kugira bikemuke, kandi kenshi ibibazo bikomeye nkibyo usanga ari bimwe byatewe naho urukundo rushingiye cyane. Hano hari ibibazo 10 buri bantu bakundana bakwiye kwirinda murukundo rwabo.

MenyaByinshi:

 

#1. Icyizere

Urukundo rushingira cyane kukuba umwe aba yizeye undi. Icyizere rero nicyo gifata umwanya munini mubikorwa mugirana n’umukunzi wawe, akaba aricyo gituma agukunda kandi akaba yizeye ko nawe umukundo, iyi niyo mpamvu uba ugomba gukora ibishoboka ngo udatuma umukunzi wawe agutakariza ikizere agufitiye. Ariko rimwe na rimwe harubwo abantu bakururwa n’umubiri, ibi bigatuma birengegiza gutekereza k’ungaruka bizateza bagakora ibikorwa bituma abakunzi babo babatakariza ikizere bari babafitiye.

Mugihe ikikibazo kibaye ‘gutuma umukunzi wawe agutakariza ikizere’ bifite ingaruka nyinshi. Uzasaba imbabazi kandi wisureho, nibyiza kuntambwe uteye, ariko umukunzi wawe azasigarana akabazo muri we. Ibi wabibona neza ko igihe uzongera gutuma agutakariza ikizere, ntibizaba bikiri ubwa mbere. Harubwo rero umukunzi agutakariza ikizera, bikaba bidashoboka ko yakongera kukikugirira.

 

#2. Gufata nabi

Gufata umukunzi nabi ni ikibazo kitoroshye. Nubwo ukutizerana kenshi bikemuka vuba mu Rukundo, ariko gufata nabi ndetse no kudaha agaciro umukunzi byo bishyira urukuta hagati y’abakundana bikaba byagorana cyane kongera gusubiza urukundo rwanyu mu buryo bwiza mugihe iki kibazo cyajemo. Kudaha umukunzi agaciro, ntibituma agutakariza ikizere gusa, ahubwo ni n’uburozi bukomeye bushobora gutuma umukunzi wawe ataguha agaciro nawe.

Hari uburyo bwinshi bwakoreshwa mu gufata nabi umukunzi wawe, yaba mumagambo umubwira cyangwa umuvugaho kugeza kubyo wakora k’umubiri we. Gukora imibonano mpuzabitsina, kenshi k’ubantu badafite ikibazo kihariye mu Rukundo, nicyo bitaho cyane bishobora kuba kimwe mu buryo bwo kudaha umukunzi agaciro, mugihe bikozwe cyangwa bikorwa umwe muribo atabishaka. Ni ngombwa ko mukora ibyo mwumvikanyeho kandi mwaganiriyeho mu rwego rwo guha umukunzi wawe agaciro akwiye.

 

#3. Ishyari

Ni ibisanzwe ko umuntu afuha mugihe umukunzi we arebye undi muntu bari mukigero kimwe kandi akaba abona ari kumukurura cyane. Gusa mu Rukundo rwiza kandi rw’abizerana, haba hagomba kubamo ko ntakibazo ko uwo mukundana yagira izindi nshuti nziza mu buzima.

 

#4. Kutaganira

Hashobora kuvuka ibibazo bikomeye mugihe abakundana bataganira neza. Ikibazo kibonetse biba ari ngombwa ko abakundana bahangana nacyo hakiri kare kandi bakoresheje ukutabeshya ndetse n’ibiganiro birambuye.

 

#5. Kudahana igihe

Ningombwa ko abakundana bagira ibihe byiza bari kumwe. Iyo umwe aha agaciro cyane akazi, akava kukazi ajya mumikino, ntahe umwanya na muto urukundo ndetse n’umukunzi we, ibi bizaba bimeze nko kuba nyamwigendaho. Bizaba bibi cyane mugihe bibayeho, bizaha uwo mukundana ishusho ko utakitaye kurukundo kandi ko utamukunze.

 

#6. Kubeshya

Kubeshya bishobora kuvamo ikibazo gikomeye cyane hagati y’abakundana. Umukunzi wawe ushobora kumubona amara igihe kirekire hamwe n’indi nshuti cyangwa se n’undi muntu kukazi. Ashobora kwanga kugira icyo akubwira kuri ibyo, byaba bibi kurushaho, akakubeshya. Uku kutaba inyangamugayo ngo avugishe ukuri, bishobora kuba ikibazo gikomeye cyane mu Rukundo gishobora no gushyirano iherezo.

 

#7. Kwirengegiza ibibazo

Ibibazo umuntu aba agomba guhangana nabyo akabikemura aho kutabiha agaciro ngo bizarangira. Ukutumvikana hagati y’abantu bakundana ni ibisanzwe, ariko byakemuka mu buryo bw’abantu bakuru, atari ukubitaruka.

 

#8. Kudakora imibonano mpuzabitsina

Ukudahuza kubyerekeranye n’imibonano mpuzabitsina cyangwa mugihe umwe adashimisha undi uko abikeneye byaba ikibazo gikomeye cyane. Hashobora kuba impamvu nyinshi zihishe inyuma yabyo yagati yanyu babiri mukundana. Kubiganiraho neza kandi mugakoresha ukuri ni kimwe mubyazana ibisubizo kuri iki kibazo.

 

#9. Amafaranga

Tubayeho ubuzima bukenera amafaranga. Ntakintu na kimwe wakora udafite amafaranga ndetse n’imishinga yanyu ishobora gusubira inyuma cyane. Abakundana bafite ikibazo kijyanye n’amafaranga yaba ayo bakresha mumishinga, iki ntigikwiye kuba ikibazo cyabatanya. Kwegera umuntu wie icungamari, ashobora kubagira inama yakemura iki kibazo byihuse.

 

#10. Umuryango

Umukunzi wawe mugihe atabanye neza n’ababyeyi bawe, nk’igihe batamwishimiye, iki ni ikibazo mu Rukundo rwanyu. Gusa benshi bashobora kwibbwira ko gukundana kwa babiri ari byo bikenewe gusa, ariko n’imiryango biba biri ingenzi cyane ko iba yumvikana. Mu gihe hari iki kibazo, ni ngombwa kwegera abanda mumiryango bakaganirira hamwe nuko ababyeyi bakabyumva neza.

 

Mwakoze gusoma!

Indi nkuru wasoma: Indirimbo 15 zo mu Rwanda zikunzwe n’abanyarwanda kurusha izindi muri 2018

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Muri gukoresha Adblock

Iyi website ishobora gukomeza gukora, kubera ko ishobora kwamamaza. Niba mukunda amakuru tubagezaho, mwadufasha mugaha uburenganzira iyi website, mufunga Adblock. Murakoze.